داستان ما

 

این ایده و عشق یک زوج فیلم‌ساز است. ما فیلم سازی می‌کنیم و عاشق سفریم. در سفرهایی که داشتیم به اهمیت فیلم و ویدئو در قسمتهای مختلف سفرمان پی بردیم. قبل از سفر نیاز داشتیم که ویدئوهایی را از مسافرهایی که قبلا به مقصد مورد نظر ما سفر کرده بودند را ببینیم و تجربه‌های آنها را برای سفرمان استفاده کنیم و دیگر آنکه در پایان سفر، داشتن فیلمی از طول سفرمان برایمان هیجان انگیز بود که متاسفانه نداشتیم و جایی هم پیدا نکردیم که این خدمت را به ما ارائه کند. برای همین برای پاسخ به این خلع، دغدغه ما به وجود اوردن امکانی شد که نیاز ویدئو را در سفر پاسخگو باشد. نتیجه کند و کاو ما  این بود که توریسم فیلم خلق شد: تهیه مستند از سفر گردشگران توسط گروه خبره و فیلم ساز که این خدمت در سفرهای انفرادی تفریحی، سفرهای گروهای تفریحی و یا تجاری، برگزار کنندگان تورها و سفرهای ویژه مثل ماه عسل، قابل ارائه است.
ارزش ما در توریسم فیلم ماندگار کردن خاطره سفرهای شماست، اینکه در حد توانمان بکوشیم تا حس بهتری از هر سفر را برایتان خلق کنیم…

سعید اسکندری و مریم اکبری

 

توریسم فیلم

پاسخ به نیازهای ویدئویی گردشگران

آسوده خاطر سفر کنید

خدمت اصلی ما مستند سازی ویدیویی سفر شما در حوزه گردشگری است. خدمتی خلاقانه که در سفرتان به درخواست شما همراهتان می‌شویم و دورادور لحظات سفر شما را ثبت می‌کنیم، برنامه‌های خلاقانه‌ای برای جذابیت بیشتر فیلم شما خواهیم داشت که در انتهای سفر، فیلم مستند و عکس‌های خاطره انگیز سفرتان را تحویل خواهید گرفت.

همه‌ی گردشگرانی که انفرادی یا گروهی به ایران سفر می‌کنند و یا گردشگرانی که از ایران قصد سفر به هر کشوری را دارند می‌توانند مستند سازی سفرشان را به ما بسپارند:

برگزارکنندگان تورهای گردشگری

گروه گردشگران تجاری

گردشگران انفرادی

گردشگران گروهی در هر زمینه گردشگری

و سفرهای ویژه از جمله سفر ماه عسل و …)

منتظرتان هستیم

شماره تماس: 09123353350

021-44272913